Hvad laver en børneadvokat?

En type advokat som vi ofte ikke hører så meget om er en børneadvokat. Men hvad laver en børneadvokat og hvilke typer af opgaver sidder en sådan typisk med? 

Børneadvokater arbejder for at beskytte mindreåriges rettigheder i sager om skilsmisse, forældremyndighed, vanrøgt eller misbrug og ungdomsretssager. Det kan f.eks. være i forbindelse med udarbejdelse af en samværsaftale eller hvem der skal have forældre myndigheden over barnet. 

Kan forældrene ikke blive enig, så vil det ofte være retten som træffer afgørelse, og her kan en dygtig børneadvokat gøre en verden til forskel. I mange tilfælde hvor kun den ene forælder gør brug af en børneadvokat vil det ofte være den forældre som vinder sagen eller får medhold.  Især inden for tvangsfjernelse er det derfor ekstremt vigtigt at få en dygtig børneadvokat med ind over.

Læs mere om at finde den rigtige advokat til tvangsfjernelse


Domstolene udpeger en børneadvokat i følgende tilfælde:

 • Forsømmelse eller misbrug af den mindreårige
 • Omstridte forældremyndighedssager
 • Adoptioner
 • Ophør af forældrenes rettigheder
 • Samvær
 • Retssager ved ungdomsdomstolen

I straffesager ved ungdomsdomstolen kan forældrene vælge en privat advokat til at repræsentere den mindreårige, eller retten vil udpege en advokat, der repræsenterer barnet, fordi unge har ret til juridisk repræsentation i disse sager. Dette adskiller sig en del fra den klassiske forsvars advokat som typisk sidder med almindelige retssager. 

Læs mere om – Sådan vælger du en dygtig advokat


Advokatadvokatens rolle

Advokater der repræsenterer børn, er normalt uddannet i at repræsentere mindreårige eller har taget særlige kurser i familie- og ungdomsretlige spørgsmål For at blive certificeret skal advokater have været i praksis i tre år, have brugt 30 % af de seneste tre år på at arbejde inden for børnevelfærd og have gennemført 36 timers eller mere i kurser i videreuddannelse i børnevelfærdslovgivning. De skal også demonstrere skriftlige færdigheder og juridisk viden på dette specialiserede område.

 

Nogle af de ansvarsområder, som børneadvokater har, omfatter følgende:

 • Gennemførelse af undersøgelser
 • Deltagelse i alle retssager og forhandlinger
 • indhentning af alle relevante oplysninger om barnet og forældrene
 • Modtagelse af alle retsdokumenter
 • Anmodning om høringer
 • Fremlæggelse af beviser til støtte for advokatens holdning
 • At få oplyst og fremlægge barnets ønsker for retten
 • Inddrivelse af børnebidrag
 • Fremsætte anbefalinger til retten


Ungdomsdomstolen og specialundervisning

I ungdomsretssager koordinerer en advokatadvokat domstolstjenesterne med samfundets organer og ressourcer, der yder bistand eller tilbyder behandlingsprogrammer for børn med behov for stof- eller alkoholmisbrug eller anden rådgivning. Advokater undersøger også omstændighederne i forbindelse med en straffesag og fremsætter anbefalinger til ungdomsdomstolen om en passende afgørelse af sagen.

Andre børneadvokater fungerer som specialundervisningsadvokater, der repræsenterer forældre og børn med særlige behov i spørgsmål vedrørende skoledistrikternes ydelser og behandling for at sikre, at disse børn får en passende offentlig uddannelse som fastsat i loven. Advokaterne rådgiver også børn og deres forældre eller værger om adgang til ressourcer og forståelse af deres juridiske rettigheder.

Endelig undersøger børneadvokater lovforslag og udøver lobbyvirksomhed i delstaternes lovgivende forsamlinger på vegne af børns rettigheder. Reformer i ungdomsretssystemet er altid et emne, og det samme gælder elevernes rettigheder i forbindelse med skoledistrikternes beføjelser.

 

I langt de fleste tilfælde vil en børneadvokat typisk sidde med udarbejdelse af samværsaftaler og hjælpe med tvivlsspørgsmål inden for forældremyndighed.