Usikker fra barnsben

Usikkerhed har ingen aldersgrænser. Uanset hvilket stadie, man er i, i sit liv, kan usikkerheden overvælde en. For mange begynder de første tegn på manglende selvværd, allerede som barn. Som børn når vi til et punkt, hvor vi begynder at sammenligne os med andre. Observationen af andre, sætter tingene og en selv i perspektiv. I dette er det altafgørende, at børn har en familie, som gør det tydeligt, at de har værdi, præcis som de er. Selv når man har en kærlig og støttende familie, vil det ikke fjerne sammenligningen med andre og den mulige usikkerhed. Men modsat har barnet dårligere odds, hvis man så også har en familie, som ikke minder en om ens værdi. Selvbevidsthed er en del af det menneskelige sind. Vi kan ikke slippe for den. Nogle mennesker lærer at elske sine skævheder, mens andre bruger hele livet på bare at acceptere dem. Til sidst er der også nogle, som føler sig nødsaget til at foretage ændringer for at kunne opbygge sit selvværd.

Nogle ting kan man komme i forkøbet

En ting, som faktisk er accepteret at ændre ved børn, er deres tænder. Mange børn får bøjle som barn og oplever det ikke som en god ting i momentet. Men mange usikkerheder bliver her fjernet, inden de vokser ud af proportioner. Den primære årsag til, at børn får rettet deres tænder i en tidlig alder, er, at der kan opstå helbredsmæssige problemer senere hen, samtidig med, at børnene ikke er færdige med at vokse, og det derfor er nemmere at arbejde med. Men når vi nu har accepteret, at det er okay at ændre børns tandstilling. Bør man så ikke også være villig til at lave andre mindre behandlinger for at forebygge dårligt selvværd? Vi ved, at mange senere hen i livet bliver selvbevidste omkring deres tandfarve. Bør vi så ikke være hurtigere til at tilbyde behandlinger som tandblegning?

Hvidere tænder ved tandblegning

Med en tandblegning bliver tænderne hvidere. Nogle har naturligt hvidere tænder end andre, og hvad vi indtager, kan have indflydelse på farven. Men ligesom nogle har pigment, som gør, at de bliver hurtigt brune om sommeren, sådan er nogle tænder også mere modtagelige overfor farve. Er det en omstændighed, man må leve med? Eller skal vi begynde at tilbyde tandblegninger oftere, så mennesker ikke behøver at opleve en usikkerhed omkring deres tænder?

En tandblegning er ikke en langsommelig proces, som kræver uendeligt mange ressourcer. Derfor burde det heller ikke være noget, man ser ned på. Det er et lille indgreb, som forbedrer menneskers livskvalitet, fordi deres selvværd forbedres. Tandblegning benyttes ofte af voksne, men vi overser muligvis, at børn og unge kan have de samme usikkerheder. Tandblegning bør derfor være et tilbud, der også bliver præsenteret for unge. På denne måde undgår man, at de selv eksperimenterer med farligere alternativer end den professionelle tandblegning.