Frugt og grønt med EU-tilskud – et sundt og grønt tiltag

Dette indhold er sponsoreret.

Skolefrugt er frugt til skoler og er et EU-støttet initiativ for at forbedre folkesundheden i EU. Skolefrugt fungerer således, at skolerne har mulighed for at uddele frugt til elever med fast støtte fra EU per frugtstykke, der bliver uddelt.

Dette initiativ er blevet sat i verden, fordi der i stigende grad blev spist for meget sukker-, salt- og fedtholdig mad i EU-landene, hvilket har resulteret i en øget overvægtighed blandt medlemslandenes beboere. Samtidig har der været et kontinuerligt fald i forbruget af frugt og grønt, som gjorde, at EU-landenes borgere ikke levede op til de anbefalede kostråd. Af disse grunde valgte EU kommissionen i 2008 at indføre tilskud til skolefrugtordninger på tværs af EU for at styrke indsatsen med at få folkesundheden op på et højere niveau. Danmark har været en del af tiltaget siden dets begyndelse i 2008, og derfor har det været muligt at få tilskudsberettiget frugt og grønt i Danmark siden skoleåret 2009/2010.

Siden da er tiltaget vokset i størrelse. Der er blevet afsat omkring 250 millioner euro i perioden 2017-2023 til at oplyse om sundhed og lave konkrete tiltage, såsom skolefrugt, på tværs af EU. Danmark er blevet tildelt 13,5 million kroner til skolefrugtordningen ud fra landets størrelse og antallet af folkeskolebørn. Størstedelen af disse penge vil gå til tilskud til frugt og grønt i skolerne, hvor man vil kunne få dækket op imod 100 % af omkostningerne.

Hvorfor anvende en skolefrugtordning?

Der er gode muligheder for at få tilskudsberettiget frugt til skoler, da skolefrugtkonceptet henvender sig til skoleelever på offentlige og private skoler, folkeskoleelever fra 0.-10. klasse, samt efterskoler og friskoler.

At blive en del af skolefrugtordningen er oplagt, hvis man ønsker at servere lækker frugt og grønt, som kan booste elevernes mentale sundhed og generelle velvære.

Hvis man får såkaldt ”brain food”, så fungerer hjernen bedre, og eleverne vil foruden deres forbedrede sundhed sandsynligvis også præstere bedre i klasseværelserne over en bred kam. Dertil kommer, at børn, der spiser sundt, er mindre syge og generelt trives bedre end børn, der ikke gør det. Frugt og grønt har god effekt mod overvægt, hjertekarsygdomme samt type 2 diabetes, så at indføre en skolefrugtordning er på alle måder en god idé. Det er altså lidt af en win-win-situation at anvende en skolefrugtordning, hvor mental og fysisk sundhed og faglige præstationer kan gå hånd i hånd.

Hvordan bliver man en del af skolefrugtordningen?

Hvis man ønsker at benytte tilbuddet om tilskudsberettiget skolefrugt, skal man søge om det. Det er et krav, at man benytter en leverandør, som er godkendt af Landbrugsstyrelsen, såsom frugtkurven.dk. Det er ydermere et krav, at man ansøger inden for en bestemt tidsgrænse, som regel i foråret inden det år, man ønsker, at ordningen skal træde i kraft. Hvis du er i tvivl, kan du søge flere informationer på internettet, for eksempel på l

Landbrugsstyrelsens hjemmeside, eller tage direkte kontakt til Landbrugsstyrelsen, som forvalter ordningen i Danmark.